Tunnel Nieuwe Duinweg

Het openhouden van de tunnel onder de N206 voor autoverkeer is een van de onderwerpen waar de Wijkraad zich hard voor maakt. Door de gemeente Katwijk wordt bekeken of de tunnel tussen de Zanderijweg en de Nieuwe Duinweg juist autovrij gemaakt kan worden. 

Wijkraad Katwijk aan den Rijn heeft in een visiedocument verwoord dat zij de verbinding van de twee delen van onze kern van groot belang vindt. Wanneer het tunneltje de Zanderijweg en de Nieuwe Duinweg onder de N206 voor autoverkeer komt te vervallen valt er een belangrijke verbinding tussen de wijkdelen weg.

Op deze pagina informeren wij u over alle berichtgeving die over dit onderwerp verschijnt in relatie tot de Wijkraad Katwijk aan den Rijn.


In het nieuws


Downloads

Brief aan gemeente Katwijk

De Roskamverklaring