Over ons

De wijkraad adviseert het college van B&W over onderwerpen die betrekking hebben op de wijk en/of haar bewoners. De wijkraad is ingesteld door het college en bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen en/of werken in de wijk. Zij zetten zich volledig vrijwillig in om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De wijkraad is volledig onafhankelijk en politiek onpartijdig. 

Voor draagvlak en om het college zo goed mogelijk te adviseren, onderhoudt de wijkraad contacten met de gemeente, politiek, bewoners(platforms), buurtgroepen, organisaties en ondernemers binnen de wijk. In de kern Katwijk aan den Rijn onderscheiden wij: Het Oude Dorp, ‘t Sandt, Schutterswei, Molenwijk, Katwijkerbroek, Tranendal, Zanderij, Cleijn Duin, De Koestal en De Blekerij.

Wijkraadslid Huig van Duijvenvoorde
Voorzitter Huig van Duijvenvoorde
Vice-Voorzitter Silvia van Duijvenvoorde
Vice-Voorzitter Silvia van Duijvenvoorde
Wijkraadslid Tineke Berkheij
Wijkraadslid Tineke Berkheij
Vice-Secretaris Eduard van Belle
Vice-Secretaris Eduard van Belle
Wijkraadslid Jan Plug
Wijkraadslid Jan Plug
Wijkraadslid Cor de Mooij
Wijkraadslid Cor de Mooij
Secretaris Evert-Jelle Lachi
Secretaris Evert-Jelle Lachi


Doel van de wijkraad

 

1. Een bijdrage leveren aan het in standhouden en versterken van de identiteit en herkenbaarheid van Katwijk aan den Rijn. 

2. Het vervullen van een klankbordfunctie en signaleringsrol met betrekking tot 

   • ontwikkelingen van en in Katwijk aan den Rijn; 

   • de veiligheid in Katwijk aan den Rijn; 

   • overige onderwerpen op gebied van wonen, werken, welzijn, spelen, recreëren en veiligheid. 

   

   

  De wijkraadsleden

   

  Lees ons wijkreglement

  Wijkreglement

   

   

  Stel een vraag!

   

   

   

  De wijkraad adviseert het college van B&W over onderwerpen die betrekking hebben op de wijk en/of haar bewoners. De wijkraad is ingesteld door het college en bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen en/of werken in de wijk. Zij zetten zich volledig vrijwillig in om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De wijkraad is volledig onafhankelijk en politiek onpartijdig. 

  Voor draagvlak en om het college zo goed mogelijk te adviseren, onderhoudt de wijkraad contacten met de gemeente, politiek, bewoners(platforms), buurtgroepen, organisaties en ondernemers binnen de wijk. In de kern Katwijk aan den Rijn onderscheiden wij: Het Oude Dorp, ‘t Sandt, Schutterswei, Molenwijk, Katwijkerbroek, Tranendal, Zanderij, Cleijn Duin, De Koestal en De Blekerij.