De wijk

Katwijk aan den Rijn ligt tussen Katwijk aan ZeeValkenburg en Rijnsburg in. Het vormt eigenlijk een eenheid met al deze kernen. Katwijk aan den Rijn wijst op de oude monding van de Rijn die er voor de 11e eeuw liep. Katwijk aan den Rijn wordt voor het eerst genoemd in 1231, in het dorp verbleef toen Graaf Floris IV en men sprak er recht. Het dorp zelf was zo’n eeuw eerder ontstaan. In 1388 verloor het dorp zijn vismarkt aan het groeiende Katwijk aan Zee. De twee plaatsen vielen toen al onder hetzelfde bestuur, Katwijk, maar toen was dat een heerschap. Het oude Katwijk aan den Rijn leefde vooral van de land- en tuinbouw. Daarnaast waren er eeuwenlang lijnbanen en vond er ook vervoer over het water plaats. Zo fungeerde Katwijk aan den Rijn als een soort doorvoerhaven.

De laatste eeuw nam de Katwijkse groenteveiling een belangrijke plaats in. Katwijk was onder meer de grootste producent van waspeen in Europa. In het begin van deze eeuw verloor Katwijk die functie; de groenteveiling werd opgeheven.

De Roskam, de oude herberg in het centrum, vervulde eeuwenlang tot op de dag van vandaag een belangrijke functie. Er werd onder meer recht gesproken en in later tijden was het een poosje de vergaderlocatie van de schout en schepenen. Tegenwoordig is De Roskam nog altijd de centrale plek tijdens feesten en evenementen.

Katwijk aan den Rijn is al eeuwenlang verbonden aan de familie Van Wassenaer van Catwijck. Dit is een tak van het oude adellijke huis Wassenaer. Deze tak ontstond na het huwelijk in 1668 van Jacob van Wassenaer, heer van Voorschoten, van Duivenvoorde en Veur (1649-1707) met Jacoba van Lyere, vrouwe van de beide Katwijken en ’t Zandt (1652-1693), dochter van Maria van Reigersberg, vrouwe van de beide Katwijken. De leden van de tak Van Wassenaer van Catwijck worden bijgezet in het familiegraf in de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn. Het huidige familiehoofd is Arent van Wassenaer (baron).

Bron: Wikipedia