Integrale Gebiedsgerichte aanpak Cleyn Duin

Eind 2020 startte gemeente Katwijk met voorbereidingen voor het project Integrale Gebiedsgerichte Aanpak Cleijn Duin. (IGA Cleijn Duin) In dit project krijgt de openbare ruimte van Cleijn Duin een grote opknapbeurt. Zo gaat de gemeente Katwijk aan de slag met de rijbanen, parkeervakken, voetpaden en groenvoorzieningen in het gebied.

Op deze pagina informeert de Wijkraad Katwijk aan den Rijn u over alle ontwikkelingen met betrekking tot dit project waarbij ook de Wijkraad betrokken is en/of een positie inneemt.


In het nieuws


Downloads