Wijkraad adviseert over tunneltje N206

NieuwsTunnel Nieuwe DuinwegVerkeer en Veiligheid

Het college van B&W vroeg vorig jaar aan de wijkraad Katwijk aan den Rijn om advies over het tunneltje tussen de Baron van Wassenaar laan en de Zanderij onder de N206. De wijkraad adviseert aanpassingen zodat automobilisten als gast de tunnel kunnen gebruiken.

De wijkraad  merkt aanvullend op dat in geen enkel eerder gemeentelijk onderzoek over onveilige verkeerssituaties deze tunnel werd genoemd. Het Bosplein daarentegen is wel vaker als onveilig beschreven.

Verbeteringen om de voetgangers en fietsers een veiliger gevoel te laten ervaren worden zeer aanbevolen. De automobilist blijft te gast in deze tunnel die al sinds jaar en dag een belangrijke verbinding is tussen twee Katwijk Binse wijken.

Wat is het vervolg?

  • Alle politieke partijen tekenden mee.
  • De erkenning van de huidige overlast van de provinciale weg is gedeeld. 
  • De zorg voor de toekomst lijkt duidelijk 
  • Het geluid en de fijnstof leveren op termijn  gezondheids problemen op.

Klik op onderstaande button om de Roskam-verklaring te openen.

Meer nieuws