Park het Mallegat al officieus in gebruik

NieuwsOpenbare ruimteProjecten

De werkzaamheden rond Park het Mallegat zijn al in een ver gevorderd stadium. Het voetbalveldje is al klaar en ook het speelveld wordt al door kinderen uit de buurt flink uitgetest. De feestelijke opening van Park het Mallegat is gepland rond half april 2024.

Werkzaamheden

Het fietspad aan de oostzijde van de Noordwijkerweg wordt aan het einde van dit jaar en begin volgend jaar vernieuwd. Ook worden door de firma Jonker de komende winter vijf nieuwe bomen nabij het basketbalveld gepland. 

Gebruikszones

Park het Malletgat is verdeeld in gebruikszones. De werkgroep, waar ook verschillende bewoners in zaten, heeft gekeken naar de huidige functies in het park. De zones moeten bijdragen aan een prettig gebruik voor iedereen. Het bestaande basketbalveld wordt een speelveld voor kinderen. De sportfunctie voor volwassenen wordt verplaatst naar het trapveld. De beweegbank is verplaatsbaar geworden en nu ook bruikbaar voor senioren.

Blijf op de hoogte

De feestelijke opening van Park Het Mallegat is gepland in het voorjaar (half april). Let op de website van de wijkraad Katwijk aan den Rijn, voor de definitieve dag en tijdstip. Een plattegrond van de werkzaamheden vindt u hier.

Meer nieuws