Wijkraad vertegenwoordigd in reflectieteam Omgevingswet

Nieuws

Op initiatief van de Gemeente Katwijk is er een reflectieteam voor de Omgevingswet samengesteld. In samenwerking met diverse partijen wordt bekeken hoe de Omgevingswet voor de burgers uitwerkt en het eenvoudiger wordt als men een omgevingsvergunning wilt aanvragen. De werkzaamheid ervan wordt getoetst door het reflectieteam.

De partners in het reflectieteam zijn o.a. Dunea, Hoogheemraadschap, wooncorporatie Dunavie, enkele advies- en architectenbureaus en wijkraadsleden. Voor Katwijk aan den Rijn zijn dat Jan Plug en Tineke Arrachart.

Één aanvraag

Aan de nieuwe Omgevingswet wordt al jarenlang gewerkt. Er zijn diverse regels en afspraken waaraan een omgevingsvergunning moet voldoen. Belangrijk doel van de Omgevingswet is om processen voor vergunningen duidelijker, eenvoudiger en sneller te maken en via één aanvraag te laten verlopen, zodat de aanvrager niet via allerlei instanties een aanvraag moet doen.

Invoeringsdatum

Als u een activiteit wil uitvoeren waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, wordt van u verwacht dat u mensen in uw omgeving actief informeert en rekening houdt met de belangen. De invoeringsdatum van de wet is nog niet zeker, maar de verwachting is dat dit binnen afzienbare termijn kan gebeuren.

Meer nieuws