Start Park Het Mallegat voorjaar 2023

Openbare ruimteProjecten

Op donderdag 13 oktober 2022 heeft de werkgroep weer een overleg gehad over de invulling van de beweegtuin Park Het Mallegat. De uitslag van de enquête onder de bewoners van het omliggende gebied waren op enkele uitzonderingen na positief. Er wordt vanaf het voorjaar 2023 een aanvang gemaakt met de herinrichting. 

Meer nieuws