Werkzaamheden Park het Mallegat gestart

NieuwsOpenbare ruimteProjecten

Deze week zijn de werkzaamheden begonnen rond Park het Mallegat. De aannemer is gestart met verwijderen van tegels en asfalt bij het basketbalveld. (zie foto’s hieronder). De gemeente Katwijk heeft de bewoners in de buurt middels een brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en het verloop. In deze bijlage krijgt u een indruk van de indeling.

Meedenken

Het fietspad aan de oostzijde van de Noordwijkerweg wordt aan het einde van dit jaar en begin volgend jaar vernieuwd. Ook worden door de firma Jonker de komende winter vijf nieuwe bomen nabij het basketbalveld gepland. Voor het uitzoeken van een trimtoestel bij de jongerenplek komt de gemeente graag met jongeren in contact die mee willen denken. Jongeren kunnen tot 30 oktober hiervoor contact opnemen met de gemeente Katwijk of met de Wijkraad Katwijk aan den Rijn

Gebruikszones

Park het Malletgat is verdeeld in gebruikszones. De werkgroep, waar ook verschillende bewoners in zaten, heeft gekeken naar de huidige functies in het park. De zones moeten bijdragen aan een prettig gbruik voor iedereen. Het bestaande basketbalveld wordt een speelveld voor kinderen. De sportfunctie voor volwassenen wordt verplaatst naar het trapveld. De beweegbank is verplaatsbaar geworden en nu ook bruikbaar voor senioren.

Meedenken

De feestelijke opening van Park Het Mallegat is gepland in het voorjaar (half april). Let op de website van de wijkraad Katwijk aan den Rijn, voor de definitieve dag en tijdstip. Een plattegrond van de werkzaamheden vindt u hier.

Meer nieuws