Voorstel indeling beweegtuin Park Het Mallegat

NieuwsOpenbare ruimteWijkbudget

De invulling van de beweegtuin Park Het Mallegat wordt steeds concreter. Dinsdagavond 30 augustus er weer een werkoverleg is geweest. Daarin is besproken hoe het park ingedeeld zou kunnen gaan worden. Deze plannen worden in een brief aan de bewoners uit de omgeving voorgelegd, zodat men hier op kan reageren.

Voor de zomer waren Gemeente Katwijk, Welzijnskwartier, Wijkraad Katwijk aan den Rijn en bewoners al bij elkaar gekomen, waarbij concrete toezeggingen waren gedaan. Nu de indeling voorgesteld is, is het de bedoeling dat het plan voor fase 1 (kindergedeelte) definitief gemaakt kan worden. Afhankelijk van levertermijnen kan er dan ook met de uitvoering begonnen worden.

Hou de website van Wijkraad Katwijk aan den Rijn in de gaten voor de voortgang van het project.

Dit is een voorbeeld van een beweegtuin
Dit is een voorbeeld van een beweegtuin

Meer nieuws