Plan voor beweegtuin in Park Het Mallegat

Projecten

Samen met  Gemeente, het Welzijnskwartier en de bewoners, heeft de Wijkraad een plan om in Park Het Mallegat een beweegtuin te realiseren. Op 14 april heeft de eerste vergadering plaatsgevonden. Tijdens deze avond zijn er over en weer ideeën uitgewisseld. De volgende vergadering is op 10 Mei. De foto hieronder is een voorbeeld van een beweegtuin.

Een voorbeeld van een beweegtuin


Meer nieuws