Verkeershinder N206

De provincie Zuid-Holland voert van begin juli tot medio september 2014 wegwerkzaamheden
 uit aan de N206, tussen de kruising met de N441/Wassenaarseweg en het Transferium Knooppunt Leiden-West (bij de McDonalds).
 Ook wordt gewerkt aan en onder het Transferium zelf. De