De wijkraad Katwijk aan den Rijn is actief sinds 2007. De wijkraad is een adviesorgaan vanuit de wijk, dat het college van B&W zowel gevraagd als ongevraagd advies geeft over allerlei zaken die betrekking hebben op de wijk en/of haar bewoners. De raad bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen en/of werken in de wijk. Deze leden zetten zich volledig vrijwillig in om zo de leefbaarheid van de wijk te vergroten.  De wijkraad is volledig onafhankelijk en niet politiek partijdig.

De gemeente heeft beoogd met het in leven roepen van de wijkraad een nieuw instrument te hebben om inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van en in hun wijk. Het college wil dat adviezen van wijkraden zichtbaar van invloed zijn op het gemeentelijk beleid en wijkraden zo vroeg mogelijk bij beleidsplannen en projecten betrekken. Zo kunnen zij in een vroeg stadium meedenken met de gemeente en adviezen geven. De wijkraad onderhoudt niet alleen contact met de gemeente maar heeft ook intensieve contacten met bewoners(platforms), buurtgroepen, organisaties en ondernemers binnen hun wijk. Op deze manier wordt zoveel mogelijk draagvlak gecreëerd en kan men de ambtelijke organisatie zo goed mogelijk adviseren.