De wijkraad heeft als doel:

  • een bijdrage leveren aan de eigen identiteit, de herkenbaarheid van de eigen kern
  • het vervullen van een klankbordfunctie en signaleringsrol met betrekking tot

1. ontwikkelingen van en in de kern
2. de leefomgeving in de kern
3. de veiligheid in de kern
4. alle overige aangelegenheden op het vlak van wonen, werken, welzijn, spelen, recreƫren en veiligheid.

De wijkraad tracht de doelen te bereiken door onder andere:

  • het houden van vergaderingen van de wijkraad
  • het in een vroeg stadium ontvangen van informatie over plannen van de gemeente die van belang zijn voor de leefbaarheid in de kern. De afdeling Wijkwerk van de gemeente Katwijk draagt er zorg voor, de wijkraad de bedoelde informatie te verstrekken.
  • het geven van een mening, op verzoek of op eigen initiatief, aan de wijkregisseur over zaken met betrekking tot:

1. ontwikkelingen van en in de kern
2. de leefomgeving in de kern
3. de veiligheid in de kern
4. alle overige aangelegenheden op het vlak van wonen, werken, welzijn, spelen, recreƫren en veiligheid.